ניתוח ביג-דאטה כדי לשפר את הטיפול בקנביס רפואי

המונח "נתונים מן העולם האמיתי" (RWE) מתייחס לנתוני מטופלים הנאספים בעולם האמיתי, כלומר מחוץ למסגרת של מחקר קליני.
נתונים אלה ניתן לאסוף במהלך הטיפול השוטף אצל רופאים, או בעיבוד מאגרי מידע או באמצעות דיווחים ישירים של המטופלים.
עדויות קליניות הנגזרות מניתוח הנתונים מן העולם האמיתי, נחשבות אז כראיות מן העולם האמיתי (RWE).