ספורטאים עשויים להיות מסוגלים להשתמש בקנביס למטרות טיפוליות, מבלי שיאסר עליהם לעשות כ

ספורטאים נבדקים לשימוש בקנביס בתהליך סטנדרטי, אך האם קנביס מעצים את היכולת הגופנית? ואולי הוא פוגם בה? סקירה זו אינה מעידה על אף אחת מאפשרוית אלה. חוקרים לא מצאו כל הבדל משמעותי בביצועים הספורטיביים בין משתמשים כרוניים בקנביס למטרות פנאי ובין אלה שאינם משתמשים. משמעו, נראה כי הכושר הספורטיבי אינו מושפע מן השימוש בקנביס. משתמשי קנביס יכולים להיות בטוחים כי הפעילות הפיזית שלהם לא תושפע, דבר העשוי להוות חדשות טובות גם עבור ספורטאים מקצועיים: במידה ומחקרים עתידיים יצביעו על כך כי קנביס אינו משפיע על יכולות אתלטיות וארגוני הספורט הרשמיים יבטלו את האיסור להשתמש בו, אזי ספורטאים יוכלו להתחיל להשתמש בכך למטרות טיפוליות.