תקנים והיתרים

שדה ביוטק מחוייבת באופן מלא לעמוד בכל התקנים והתקנות הנדרשות כולל: HIPAA (תקן אבטחת מידע (ועדכון חוק הגנת הפרטיות 2020 – CPRA), התקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR), תקנות ה- CE האירופי ומנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ותקני ה-ISO 27001 ו – 27799.